🔸Положения.

REGULAMENT privind recunoaşterea, echivalarea şi autentificarea actelor de studii şi a calificărilor