Ședinţa online a comisiei raionale metodice a profesorilor de limba şi literatura română în instituțiile de educație timpurie

În data de 11 martie 2022 a avut loc ședința online a comisiei raionale metodice a profesorilor de limba română cu tema: “Evaluarea – tendinţe de modernizare pentru asigurarea succesului copilului la Limba română”.

La şedinţa au participat 13 profesori din instituțiile de educație timpurie din raionul Taraclia.

În cadrul seminarului au fost puse în discuție următoarele teme:

“Strategii de învățare timpurie a limbii române.”, „ Jocul didactic – metodă interactivă de comunicare orală.”,  “Formarea competenței de producere a mesajelor orale în varia contexte de comunicare. Vorbirea.”

În cadrul seminarului participanţii au discutat despre strategiile de învățare timpurie a limbii române, despre tipurile jocurilor didactice, scopul lor, modul de organizare și de desfășurare.

          Profesorii de limba şi literatura română au prezentat bune practici de formarea competenței de producere a mesajelor orale în diverse contexte de comunicare.

Schimbul de experienţă a vizat aspectele  privind “Modalități de evaluare a procesului de învățare integrată a limbii române. ”